Search

Weapon Statistics :: famas

 

15,925

42.95% 6,839

2.47% 393

16.69%

452,035

75,453

28.39

2,230,242

9,758

11,936

26,087

7,139

7,916

6,330

6,287

Kills

96,100

91,467

35,506

24,732

15,925

11,972

9,341

6,980

5,753

4,301

4,216

3,319

2,495

1,691

952

917

762

661

601

298

283

260

259

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg ouTcontroL 1,037 17 393 37.90% 28.06% 14.51 126K
2 bg Mr.MillioneR 592 183 225 38.01% 16.15% 27.04 74K
3 bg Annie 315 127 94 29.84% 21.37% 27.00 46K
4 bg CookieLordV 286 71 123 43.01% 20.68% 18.31 35K
5 bg A$VPMOb | mAnEGiZz 251 78 82 32.67% 22.44% 22.10 33K
6 bg * 250 28 95 38.00% 20.91% 22.15 33K
7 bg lostiinparadise 186 124 112 60.22% 23.91% 14.34 24K
8 bg S.O.S 184 189 96 52.17% 15.64% 29.33 27K
9 bg goze 151 9 70 46.36% 25.70% 17.01 21K
10 bg No Apologies 147 23 80 54.42% 22.83% 16.93 19K
11 dz L 127 5 50 39.37% 17.07% 25.79 16K
12 bg PaZi SI GlAvAtA 124 28 42 33.87% 14.23% 31.29 16K
13 bg capHa 119 122 54 45.38% 14.48% 31.39 15K
14 bg The pRo 113 2 67 59.29% 12.16% 33.41 15K
15 bg Mitow. 112 57 62 55.36% 24.43% 13.81 14K
16 de Lautverbindungen 107 62 59 55.14% 15.04% 22.24 13K
17 bg D3xT3R 105 48 27 25.71% 19.86% 22.44 12K
18 bg ry7mus 103 61 35 33.98% 21.24% 24.04 13K
19 bg Real Madrid~1337 103 23 69 66.99% 22.87% 13.67 14K
20 ma <Warrior> Player 95 296 35 36.84% 15.76% 26.78 12K
21 bg Stargame 94 39 51 54.26% 21.21% 16.00 12K
22 bg GaLaXy*;]] 92 271 28 30.43% 20.24% 21.59 11K
23 bg Seek and Destroy 88 191 48 54.55% 16.37% 22.28 11K
24 bg Astralis 81 4 39 48.15% 27.19% 12.80 10K
25 bg Daqna 80 51 28 35.00% 20.75% 25.49 12K