Search

Weapon Statistics :: grenade

 

4,301

0.07% 3

1.91% 82

50.62%

123,120

62,328

28.63

1,848,999

8

3

3

1

0

2

1

Kills

96,100

91,467

35,506

24,732

15,925

11,972

9,341

6,980

5,753

4,301

4,216

3,319

2,495

1,691

952

917

762

661

601

298

283

260

259

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg TN! 120 14 0 0.00% 79.43% 5.59 17K
2 bg lostiinparadise 109 14 0 0.00% 56.36% 6.56 13K
3 bg Seek and Destroy 107 26 0 0.00% 65.63% 8.13 18K
4 bg GaLaXy*;]] 101 42 0 0.00% 67.33% 9.00 18K
5 bg LADY 69 9 0 0.00% 61.74% 15.12 20K
6 bg NiNjA^AssAssIn* 64 25 0 0.00% 64.86% 12.94 17K
7 bg N3KaV_LuD 62 10 0 0.00% 74.35% 6.79 10K
8 bg A$VPMOb | mAnEGiZz 50 26 0 0.00% 61.43% 8.14 9K
9 bg pepelqnkata 50 17 0 0.00% 65.20% 15.46 16K
10 bg No Apologies 42 3 0 0.00% 85.60% 9.10 10K
11 bg Mitow. 41 10 0 0.00% 64.89% 6.88 5K
12 bg puF paF. 39 21 0 0.00% 48.86% 17.95 11K
13 bg walkawaybitch 36 16 0 0.00% 54.48% 11.47 7K
14 bg Mr.MillioneR 36 23 0 0.00% 51.29% 37.58 21K
15 bg NEST 35 3 0 0.00% 78.17% 8.11 7K
16 nl xhahxa 35 4 0 0.00% 65.87% 8.37 7K
17 bg ry7mus 34 21 0 0.00% 58.39% 8.06 5K
18 bg cr0nicle 32 5 0 0.00% 74.26% 7.41 5K
19 bg [zver] lorencobul 31 4 0 0.00% 35.40% 26.52 10K
20 bg CookieLordV 30 8 0 0.00% 53.85% 9.97 5K
21 bg Night_Fury 30 28 0 0.00% 56.34% 34.43 18K
22 bg P$yCh0 30 8 0 0.00% 70.88% 20.03 13K
23 bg *Bass 30 3 0 0.00% 80.43% 6.13 5K
24 bg LORDA 30 2 0 0.00% 63.85% 9.87 6K
25 bg S.O.S 29 48 0 0.00% 58.28% 10.00 6K