Search

Weapon Statistics :: galil

 

6,980

37.94% 2,648

2.26% 158

14.32%

231,211

33,120

33.12

1,007,862

3,440

3,811

10,524

3,233

4,531

3,888

3,693

Kills

96,100

91,467

35,506

24,732

15,925

11,972

9,341

6,980

5,753

4,301

4,216

3,319

2,495

1,691

952

917

762

661

601

298

283

260

259

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Mr.MillioneR 540 101 178 32.96% 15.01% 32.66 76K
2 bg Annie 117 119 30 25.64% 20.42% 22.15 15K
3 bg * 99 41 29 29.29% 18.44% 23.38 13K
4 ma <Warrior> Player 97 123 42 43.30% 12.19% 34.18 13K
5 mk splatt 68 4 26 38.24% 13.26% 33.04 10K
6 bg GaLaXy*;]] 66 59 18 27.27% 19.84% 19.17 7K
7 bg D3xT3R 60 12 17 28.33% 21.65% 19.17 7K
8 bg Kvote D. Wolf 55 6 22 40.00% 15.72% 42.56 10K
9 bg Georgieva 54 24 24 44.44% 21.40% 17.74 7K
10 bg puF paF. 51 41 24 47.06% 15.35% 19.55 6K
11 bg Rampage 51 7 22 43.14% 20.54% 19.57 7K
12 bg Barca girl <3 48 3 18 37.50% 22.31% 21.48 6K
13 bg lostiinparadise 48 20 21 43.75% 21.95% 16.04 6K
14 bg ry7mus 43 38 12 27.91% 21.72% 18.95 5K
15 nl xhahxa 41 14 17 41.46% 17.46% 18.85 5K
16 bg S.O.S 40 40 22 55.00% 16.92% 24.38 6K
17 bg edinotselo 40 4 7 17.50% 9.98% 60.90 6K
18 bg *Bass 40 11 17 42.50% 13.39% 33.05 6K
19 de Lautverbindungen 39 36 13 33.33% 13.53% 25.77 4K
20 bg A$VPMOb | mAnEGiZz 38 75 9 23.68% 21.68% 19.79 5K
21 bg *I Can'T BeliveT* 37 31 22 59.46% 17.95% 22.43 5K
22 bg Illuminat 35 1 8 22.86% 11.77% 37.63 4K
23 Gajo01 35 2 18 51.43% 16.21% 24.86 5K
24 bg Night_Fury 34 73 15 44.12% 9.28% 53.24 5K
25 br (1)<Warrior> Player 33 33 17 51.52% 9.79% 44.24 5K