Search

Weapon Statistics :: m4a1

 

91,467

38.22% 34,958

2.69% 2,464

16.05%

2,449,853

393,270

26.78

12,291,300

45,224

57,752

131,028

37,319

46,971

37,579

37,391

Kills

96,100

91,467

35,506

24,732

15,925

11,972

9,341

6,980

5,753

4,301

4,216

3,319

2,495

1,691

952

917

762

661

601

298

283

260

259

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Annie 1,947 1,215 590 30.30% 19.97% 23.29 262K
2 bg A$VPMOb | mAnEGiZz 1,627 609 460 28.27% 21.81% 20.10 204K
3 bg Mr.MillioneR 1,301 739 370 28.44% 13.16% 34.77 166K
4 bg TN! 1,230 411 446 36.26% 22.64% 18.32 159K
5 bg NiNjA^AssAssIn* 1,062 429 450 42.37% 17.71% 21.92 139K
6 bg GaLaXy*;]] 1,056 1,678 266 25.19% 17.96% 26.48 141K
7 bg Chester Stifter 961 208 351 36.52% 17.95% 24.81 132K
8 bg 3aeK HapKoMaH :* 907 902 351 38.70% 17.25% 26.72 124K
9 bg MacTavish 906 240 279 30.79% 21.10% 19.34 110K
10 bg atomm 902 352 359 39.80% 18.83% 21.07 119K
11 bg ry7mus 884 326 224 25.34% 20.56% 21.95 112K
12 bg Night_Fury 879 382 309 35.15% 9.46% 53.14 120K
13 bg [zver] lorencobul 843 485 335 39.74% 11.02% 34.94 108K
14 bg dedo qnis 829 587 349 42.10% 18.19% 25.62 122K
15 bg The Killer 827 537 352 42.56% 15.04% 29.55 118K
16 bg walkawaybitch 776 288 286 36.86% 18.26% 24.48 102K
17 bg S.O.S 743 639 333 44.82% 16.00% 24.99 99K
18 bg Seek and Destroy 732 874 380 51.91% 16.37% 22.68 97K
19 bg cr0nicle 690 163 305 44.20% 19.62% 21.00 88K
20 nl xhahxa 687 129 310 45.12% 18.76% 20.03 88K
21 bg Real Madrid~1337 596 181 396 66.44% 24.75% 12.05 80K
22 bg Georgieva 579 798 205 35.41% 15.65% 29.02 79K
23 ma <Warrior> Player 571 1,576 223 39.05% 12.40% 34.88 79K
24 bg pepelqnkata 564 505 204 36.17% 15.57% 27.97 73K
25 bg capHa 555 371 252 45.41% 14.04% 29.52 75K