Search

Weapon Statistics :: usp

 

11,972

43.55% 5,214

1.76% 211

16.93%

359,467

60,856

30.03

1,642,810

7,968

9,164

20,108

7,254

7,036

4,862

4,462

Kills

96,100

91,467

35,506

24,732

15,925

11,972

9,341

6,980

5,753

4,301

4,216

3,319

2,495

1,691

952

917

762

661

601

298

283

260

259

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg atomm 219 38 81 36.99% 31.01% 13.52 27K
2 bg TN! 198 33 83 41.92% 29.76% 13.25 23K
3 bg [zver] lorencobul 184 73 91 49.46% 17.74% 24.82 24K
4 bg A$VPMOb | mAnEGiZz 147 71 43 29.25% 33.44% 12.49 17K
5 bg 3aeK HapKoMaH :* 137 116 81 59.12% 25.09% 16.03 19K
6 bg walkawaybitch 137 31 54 39.42% 26.83% 17.22 18K
7 bg Georgieva 133 110 52 39.10% 19.38% 22.23 17K
8 ma <Warrior> Player 132 239 41 31.06% 17.66% 26.43 16K
9 bg Night_Fury 132 33 40 30.30% 17.58% 23.18 13K
10 bg lostiinparadise 128 51 68 53.12% 37.82% 9.98 16K
11 bg Mitow. 113 21 75 66.37% 33.54% 10.21 14K
12 bg S.O.S 94 94 41 43.62% 18.93% 18.04 10K
13 bg I AM THE `ROGUE 91 10 54 59.34% 28.68% 16.29 14K
14 bg NEST 85 3 35 41.18% 27.25% 14.12 9K
15 bg *I Can'T BeliveT* 84 42 51 60.71% 18.43% 18.54 10K
16 bg MacTavish 80 25 37 46.25% 25.33% 13.32 9K
17 bg ry7mus 77 44 24 31.17% 28.67% 15.49 8K
18 bg cr0nicle 77 12 53 68.83% 26.94% 13.40 10K
19 bg pepelqnkata 74 35 39 52.70% 23.67% 15.99 9K
20 bg ReLe 74 17 32 43.24% 29.34% 13.08 8K
21 bg KameNicA 67 31 32 47.76% 22.73% 19.24 8K
22 bg * 65 20 15 23.08% 23.48% 25.49 8K
23 bg Deep ZonE 65 26 21 32.31% 23.93% 29.71 10K
24 bg Mr.MillioneR 63 81 33 52.38% 19.02% 23.95 8K
25 nl xhahxa 63 27 22 34.92% 44.88% 11.63 7K