Search

Weapon Statistics :: awp

 

467,893

0

1.07% 5,005

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg RADOSLAW K. 8,239 1,248 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg SsS _!_ Su4mylesS* 7,885 1,770 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg SsS_!_Su4mylesS* 6,536 1,627 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg BaRBaRoNa 3,993 1,103 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg VIPER 3,783 1,799 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 mk KUD(0)S 3,752 823 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg Connect 3,473 1,223 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg ARMEECA 3,446 695 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg LSFC 3,339 1,458 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg pehi 3,206 1,230 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg laijen 3,206 1,281 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg iPlay ][ Player 3,185 6,532 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg redemption 2,964 841 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg Player 2,948 3,799 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg KJIaTuKyPeTc | THE PUNISHER 2,915 991 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg dizel 2,856 2,298 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg Sianuz* 2,806 490 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg alex4o 2,777 2,048 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg 4uklev kai6a 2,748 1,740 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg wakedafucup 2,446 1,502 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg xAyCa 2,436 933 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg *ReD* 2,406 1,585 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg KILL :-) 2,342 1,557 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg ogiesel 2,281 1,334 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg <Warrior> Player 2,277 4,688 0 0.00% 0.00% 0.00 0