Search

Weapon Statistics :: ak47

 

629,433

0

0.98% 6,168

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg pehi 19,239 2,597 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg RADOSLAW K. 17,635 2,437 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg talasym 9,680 1,249 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg redemption 9,557 1,868 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg LSFC 8,968 1,995 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg Raymond Reddington 8,784 869 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg VIPER 8,356 3,075 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg ivobs 8,325 1,350 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg ivan 7,693 3,260 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg sxr 7,349 1,037 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg Connect 7,321 2,031 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg P$yCh0 6,421 2,104 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg iPlay ][ Player 6,289 8,357 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg TN! 5,300 1,041 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg PRIPADASHHH. . . 4,998 1,625 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg Rango 4,877 1,456 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg MANCHESTER UNITED! 4,871 516 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg FuLl s7op! 4,452 1,295 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg be34yBcTBeH 4,276 3,716 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg xaiza 4,207 1,543 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg CaStIeLs 3,957 1,803 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg frozen-rlz 3,832 936 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg Twista. 3,827 972 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg SsS_!_Su4mylesS* 3,535 2,422 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg jasmina 3,358 3,202 0 0.00% 0.00% 0.00 0