Search

Weapon Statistics :: knife

 

14,560

0

1.21% 176

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Rogue* 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg LSFC 24 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg rosi 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg Player 93 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg Rango 14 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg Nothing*Pro 3 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg Slabaka.PRO 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg r3flex 50 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg ivan 76 73 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg Iwaninaa^^ 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg Bushido 15 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg redemption 40 38 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg Kios 6 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg davidoff 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg MuHaBaM 3a ToKa !! 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg ngc 2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg Snooza 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg MMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 gb SaSetish 1 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg [progRaMer]-life7* 29 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg SakataBG s hetovete 6 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg yonkersssss 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg unnamed 44 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg [BED]Angel 6 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg p4f 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0