Search

Weapon Statistics :: g3sg1

 

3,946

0

0.66% 26

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg LSFC 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg Player 0 59 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg Rango 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg Nothing*Pro 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg ivan 0 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg Bushido 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg redemption 0 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg MuHaBaM 3a ToKa !! 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg ngc 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg unnamed 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg NS'NaAxX' 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg BeNz!N 0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg jo. 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg crasher 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg eptlptel 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg BULGARIAN PRO | - Im strong :) 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg KyKyShTrAmBeL 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg Dido 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg AHMEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg K03M03 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg talasym 64 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg iPlay ][ Player 0 93 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg imp0ss!bLe ;] 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg niko 0 66 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg alex4o 0 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0