Search

Weapon Statistics :: p228

 

695

0

1.01% 7

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg iPlay ][ Player 35 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg Loyyd 16 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg taFY 16 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 de CyberSho7 14 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg aMaTboP 12 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg -_-Nezabravim-_- 11 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg vaskata ve 11 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg <Warrior> Player 10 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg unnamed 9 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg laijen 9 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg PN 9 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg KILL :-) 9 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 ro geo panarama 9 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg fsdfsdfd 8 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg [NeGaTiVe]* Mitoff ;3 8 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 RelJa 8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg Player 7 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg dizel 7 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg i 7 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg Fenix LT | player 7 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg Default-TB [278614] 7 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg Rango 6 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg No Swear 6 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg Lidera 6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg Alqk ti 6 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0