Search

Weapon Statistics :: xm1014

 

3,191

0

0.97% 31

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg demolitioN 247 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg Player 1,2 173 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg Leyton Orient 150 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg RADOSLAW K. 140 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg KJIaTuKyPeTc | THE PUNISHER 122 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg cashkO 113 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 gb {GFG}L3cTr0 109 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg XUMUKA 94 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg PENIS 88 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg mazna banica 82 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg CS-ProGamer 71 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg GSG9-_o 64 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg iPlay ][ Player 62 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg Hinaro 61 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg Bo4k0 49 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg Maya the Bee_^ 42 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 es Santi42324 39 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg <Warrior> Playerttt 38 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg 420 36 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg |-0 /43/ B00GieMaN* 34 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg (1)Penis 34 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg Lullaby 33 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 tn koussay 30 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 de Poiz 29 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg the best player 28 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0