Search

Weapon Statistics :: aug

 

45,558

0

1.14% 520

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Rogue* 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg LSFC 0 122 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg rosi 1 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg Player 352 304 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg Rango 64 84 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg Nothing*Pro 0 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg Slabaka.PRO 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg r3flex 1 39 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg ivan 79 190 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg Iwaninaa^^ 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg Bushido 158 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg redemption 20 142 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg [S]Team|| [nick] 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg Kios 0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg davidoff 4 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg MuHaBaM 3a ToKa !! 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg ngc 37 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg Snooza 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg MMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 8 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 gb SaSetish 11 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg [progRaMer]-life7* 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg SakataBG s hetovete 1 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg yonkersssss 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg unnamed 77 102 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg [BED]Angel 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0