Search

Weapon Statistics :: m4a1

 

559,657

0

1.15% 6,415

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Rogue* 61 161 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg LSFC 1,505 1,596 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg rosi 138 106 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg Player 4,813 4,842 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg Rango 518 1,207 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg Nothing*Pro 1,672 807 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg Slabaka.PRO 77 133 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg r3flex 0 523 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg ivan 2,132 2,658 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg Iwaninaa^^ 239 245 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg Bushido 2,518 743 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg redemption 1,095 1,950 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg [S]Team|| [nick] 71 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg Kios 30 350 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg davidoff 610 251 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg MuHaBaM 3a ToKa !! 38 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg ngc 1,393 590 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 bg Snooza 313 291 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg MMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 82 366 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 gb SaSetish 80 422 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg [progRaMer]-life7* 419 97 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg SakataBG s hetovete 228 178 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg bRt 41 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg Fan_Of_WirwiR (7) 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg yonkersssss 26 130 0 0.00% 0.00% 0.00 0