Search

Weapon Statistics :: m4a1

 

559,657

0

1.15% 6,415

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

629,433

559,657

467,893

176,562

45,558

35,280

27,770

16,270

14,560

13,128

6,480

3,946

3,191

1,772

1,671

1,451

1,072

1,064

695

609

582

560

442

290

197

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 bg Me Love Ya 8,363 3,654 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 bg crasher 8,220 2,103 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bg Cr0ssF1r3 7,430 1,777 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 bg be34yBcTBeH 6,141 3,731 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 bg pehi 5,351 2,396 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 bg bashmotionn 5,261 1,521 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 bg iPlay ][ Player 5,107 7,795 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 bg jasmina 4,989 2,484 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 bg Player 4,813 4,842 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 bg Jarod 4,644 2,939 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 bg vasilena :D :D :D 4,435 1,903 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 bg demolitioN 4,402 1,409 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 bg KILL :-) 4,210 1,829 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 bg RADOSLAW K. 3,529 2,384 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 bg <Warrior> Player 3,184 5,107 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 bg mIRko 3,114 981 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 bg BALTAZAR 2,951 948 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 SpaceMaster 2,880 995 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 bg PUSSY MONSTER ; O 2,858 1,663 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 bg LH-Player Remix 2011 2,829 1,473 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 bg xAyCa 2,717 1,246 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 bg HD 2,641 1,188 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 bg PRIPADASHHH. . . 2,631 1,278 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 bg StEaM 2,578 1,771 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 bg ASSWESSSS 2,563 1,774 0 0.00% 0.00% 0.00 0