Search
[ View History ]

Player Statistics :: G.I.*JOE ``Road~~Block

bg G.I.*JOE ``Road~~Block is ranked #83 out of 46,099 (top 1 percentile)

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Mini

Diff: +1 83

84

Diff: +213.91 1866.11

1652.20

0%

0

13

4

1

0

0

0

14

03:38:55

17-02-2016 21:38:32

01-02-2016 21:34:28

1,076

0

0.93% 10

397

2.27% 9

0.00%

0

0

2.71

4.92

58

18

0.00

0

0

Only the top 10 player IDs are shown

Used

24

Used

24

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

396 109 0 0.00% 0.00% 0.00 0
277 84 0 0.00% 0.00% 0.00 0
203 105 0 0.00% 0.00% 0.00 0
186 53 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_dust2 1,076 10 2.71 4.92 13 4 03:38:55 17-02-2016

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 2725 bg official01 33 8 4.12 384.14
2 1652 bg CS-ProGamer 32 3 10.67 533.52
3 4664 bg _-_(-_-)AcAb(-_-)_-_ 29 2 14.50 242.71
4 5729 bg vulka 24 3 8.00 189.52
5 868 bg Pecata 22 6 3.67 760.93
6 1564 ro Darcos 21 10 2.10 553.33
7 168 bg SsS _!_ Su4mylesS* 20 7 2.86 1469.18
8 12 bg frozen-rlz 19 9 2.11 3268.91
9 867 bg 1914 19 3 6.33 761.50
10 6349 ba WHAT UP 18 1 18.00 163.67
11 119 bg laijen 18 6 3.00 1646.68
12 243 bg PALACHA 18 6 3.00 1289.41
13 658 bg pafeca 17 0 17.00 874.19
14 1240 bg (1)Player 17 0 17.00 634.35
15 806 mk .::Fi1st::. 16 11 1.45 795.07
16 1674 bg sedi grei se 16 9 1.78 528.64
17 47 bg gkfdkfd 15 4 3.75 2260.40
18 4564 bg SuGaRr 15 2 7.50 248.00
19 855 bg iPlay ][ Player 14 3 4.67 768.34
20 1285 bg YMCBM STANI 14 0 14.00 621.81