Search
[ View History ]

Player Statistics :: 4uklev kai6a

bg 4uklev kai6a is ranked #230 out of 46,099 (top 1 percentile)

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Mini

Diff: +1 230

231

Diff: +3.73 1319.26

1315.53

0%

-177

423

25

1

1

0

0

431

35:37:41

24-02-2016 20:52:46

19-01-2016 19:29:00

5,713

0

1.05% 60

5,803

1.84% 107

0.00%

0

0

0.98

2.67

30

28

0.00

0

2

Only the top 10 player IDs are shown

Used

2,349

Used

2,349

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

2,748 1,740 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1,426 1,553 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1,400 440 0 0.00% 0.00% 0.00 0
129 127 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 87 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 41 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1,582 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_dust2 5,713 60 0.98 2.67 423 25 35:37:41 24-02-2016

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 490 bg 666 167 89 1.88 1002.84
2 855 bg iPlay ][ Player 89 68 1.31 768.34
3 125 bg lubo kaish az sam nomer 1 80 105 0.76 1606.69
4 1468 bg PlayMan 73 27 2.70 575.05
5 363 bg Me Love Ya 67 63 1.06 1126.39
6 86 bg jasmina 66 64 1.03 1849.65
7 614 bg masurcho 54 41 1.32 904.46
8 572 bg FreaK 52 41 1.27 929.40
9 872 at Dlk 44 34 1.29 759.41
10 34 bg PRIPADASHHH. . . 43 86 0.50 2453.37
11 1476 bg He40Bek 39 17 2.29 573.83
12 29 bg xAyCa 38 73 0.52 2618.53
13 845 bg Denos_BG 38 10 3.80 772.43
14 342 bg Zembarski 36 15 2.40 1148.83
15 43 bg VIPER 35 45 0.78 2309.89
16 791 bg Player 35 27 1.30 797.83
17 1567 bg thepickpocket 35 17 2.06 551.60
18 132 bg be34yBcTBeH 35 34 1.03 1580.53
19 1330 de CyberSho7 34 15 2.27 608.24
20 3656 bg <Warrior> Player 34 25 1.36 304.78