Search
[ View History ]

Player Statistics :: db | ddd 4 GGb1t

Clan member [ db | ]

bg db | ddd 4 GGb1t is ranked #95 out of 46,099 (top 1 percentile)

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Mini

Diff: +1 95

96

Diff: +148.07 1773.36

1625.29

0%

-4

14

1

1

0

0

0

18

05:12:59

15-03-2016 01:32:14

11-01-2016 20:13:09

1,326

0

0.68% 9

599

1.17% 7

0.00%

0

0

2.21

4.24

80

25

0.00

0

0

Only the top 10 player IDs are shown

Used

24

Used

14

7

3

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

536 95 0 0.00% 0.00% 0.00 0
396 216 0 0.00% 0.00% 0.00 0
183 56 0 0.00% 0.00% 0.00 0
134 169 0 0.00% 0.00% 0.00 0
33 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
29 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_dust2 1,326 9 2.21 4.24 14 1 05:12:59 15-03-2016

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 724 de Malenkov 51 5 10.20 836.27
2 845 bg Denos_BG 44 5 8.80 772.43
3 741 bg alex4o 38 13 2.92 829.70
4 1585 bg Royce 38 17 2.24 548.98
5 1848 bg Na*Vi///PeTaRr/B/ 36 2 18.00 496.46
6 405 bg arni 34 2 17.00 1078.41
7 3 bg pehi 32 65 0.49 4900.07
8 4293 bg Petrov 30 9 3.33 262.82
9 544 bg LH-Player Remix 2011 29 0 29.00 959.77
10 1194 bg [BG # HeaD]-Georgi 28 9 3.11 647.32
11 1696 hu 27 15 1.80 524.42
12 855 bg iPlay ][ Player 26 10 2.60 768.34
13 181 bg Cr0ssF1r3 26 20 1.30 1429.44
14 822 bg SkyProSix 24 3 8.00 786.59
15 2484 bg DANTE STRIKER 23 6 3.83 410.54
16 13 bg LSFC 23 25 0.92 3252.44
17 394 bg dizel 21 3 7.00 1094.43
18 334 bg bre 20 19 1.05 1169.55
19 757 bg m 20 5 4.00 821.49
20 363 bg Me Love Ya 17 4 4.25 1126.39